Zaanse Geluiden
Woondialoog – 12 maart 2018

Woondialoog – 12 maart 2018

Night cityscape focused in glasses lenses. Vision concept

Als de stad straks groeit, dan is dat meer dan stenen stapelen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen voldoende kansen krijgt om te wonen? Wat is er nodig om de stad leefbaar te houden, voor nu en straks? De Zaanse woningcorporaties organiseren een tweede woondialoog met als thema “samen wonen in Zaanstad”.

Verschillende organisaties uit de stad zijn op 12 maart tijdens de Woondialoog samen in het leven van huurders gestapt. Er is gekeken wat bewoners uit Zaanstad nodig hebben, waar ze goed samen kunnen wonen en wat dat vraagt van de woonomgeving. Hoe gaan we om met diversiteit, met overlast en kwetsbare mensen in wijken en buurten? Het verslag van deze bijeenkomst volgt

 

Verslagen week Verstedelijking zie de link hieronder

Week Verstedelijking – 8 t/m 16 maart 2018