Zaanse Geluiden
Verslag Gesprekken in de wijk – 14 t/m 15 maart 2018

Verslag Gesprekken in de wijk – 14 t/m 15 maart 2018

De wijken Rosmolenwijk en Westerkoog hebben ieder hun eigen kwaliteiten, maar kennen ook problemen zoals armoede, overlast en vergrijzing. In deze wijken zijn we met bewoners  in gesprek gegaan over hoe ze tegen hun wijk aankijken, wat zij zien veranderen en wat er volgens hen in de komende jaren zou moeten gebeuren. In de strip is te lezen wat er in het gesprek in Westerkoog naar voren kwam. Hier

Wat betekent de verstedelijking voor de Rosmolenwijk?

Op woensdag 14 maart kwamen ongeveer 30 bewoners bij elkaar om te praten over wat verstedelijking gaat betekenen voor de Rosmolenwijk. Aan vijf gesprekstafels werden levendige gesprekken gevoerd. De meeste mensen zijn heel tevreden over de wijk. Vlakbij het centrum en dichtbij voorzieningen en winkels. Een gemoedelijke en gevarieerde wijk waar men graag woont. De zorg die bewoners hebben is of dat wel zo blijft. Er zullen veel woningen worden gesloopt en nieuwgebouwd. Blijven die woningen dan wel betaalbaar? En blijven ze bereikbaar voor de Zaankanters of komen er vooral Amsterdammers wonen? En als de wijk wordt verdicht hoe zorgen we dan dat er genoeg groen blijft? En blijft de wijk dan veilig en leefbaar? Er werd voor gepleit om het filmhuis in de Fabriek te handhaven. Ook werd er gedroomd over een verbinding tussen het ‘oude’ gedeelte van de wijk en het In’t Veldpark, via een tunnel of liever nog: een brug. Geveltuinen in de versteende wijk, ook een breder gedeeld idee. Conclusie van de avond is dat er veel positieve betrokkenheid is van bewoners bij hun eigen wijk. Iedereen wil graag betrokken blijven bij de nieuwe ontwikkelingen.  De wijkwebsite www.mijnrosmolenwijk.nl kan daarbij een belangrijke rol spelen.

De verbondenheid en betrokkenheid
Bijna alle aanwezigen vinden het heel fijn wonen in de Rosmolenwijk. Iemand zegt: mijn kerk staat hier en mijn ziekenhuis en mijn buurthuis: mijn hele leven vindt plaats in de Rosmolenwijk. Het is mijn buurt zegt iemand. Ik voel me thuis in de wijk zegt weer iemand anders. Het is fijn dat je dicht bij het centrum woont. Iemand schrijft: ik woon hier over 10 jaar nog omdat ik dicht bij de Zaan woon en op fietsafstand van het station. Voor andere bewoners geldt dat men geen andere mogelijkheden heeft dan hier te wonen. En: ik krijg dit, wat ik nu heb, niet ergens anders. Ik ben bijna hier geboren en getogen. De betrokkenheid blijkt ook uit het feit dat men het wijkoverleg weer terug wil en dat men betrokken wil worden bij de nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Waarom luistert de gemeente niet naar klachten van de bewoners zegt iemand.

Wonen
Bij de toename van het aantal bewoners is het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling is. Niet alleen maar nieuwe bewoners, maar juist ook ruimte voor de oorspronkelijke wijkbewoners. Scheefwoners zouden naar duurdere woningen moeten verhuizen zodat er ruimte komt voor mensen met minder geld. Er zou ruimte moeten zijn voor seniorenwoningen, aangepaste woningen voor ouderen en kangaroowoningen. Betaalbare woningen en genoeg huurwoningen die bereikbaar zijn voor jongeren en starters. Er zou iets gedaan moeten worden aan de bouwvallen in de buurt. Slopen of opknappen. Alle karakteristieke oude panden die er nog zijn zouden behouden moeten blijven en opgeknapt moeten worden. Ook is het belangrijk dat niet alles vol wordt gebouwd en dat de open plekken aan de Zaan open worden gehouden. Iedereen wil van de Zaan kunnen genieten.

Voorzieningen
Het is belangrijk dat er een goed bereikbare supermarkt blijft. Vooral vanwege de vergrijzing moeten er voldoende huisartsen blijven en moet het openbaar vervoer beter worden geregeld, bijvoorbeeld met een buurtbus. Het In ’t Veldpark moet behouden blijven en zou vanuit het ‘oude’ deel van de wijk beter bereikbaar moeten zijn. Bijvoorbeeld met een brug over de Heijermansstraat. Men vindt dat het huisvuil gescheiden opgehaald zou moeten worden. Het filmhuis De Fabriek moet blijven evenals Fluxus en de bibliotheek. Over het Cultuurcluster is een aantal mensen niet erg enthousiast. Sommige bewoners vinden dat er een pinautomaat zou moeten zijn, terwijl anderen dat nu juist niet willen. Een oplaadplek voor de OV-chipkaart zou ook wenselijk zijn. Over de nabijheid van het Fietsenpakhuis is men lovend. Ook met het nieuwe ziekenhuis is men blij. Het buurthuis De Kolk is een heel belangrijke voorziening in de wijk. Er wordt geopperd om het Ruiterveer weer in ere te herstellen, tussen de Deka en Verkade. Er wordt opgemerkt dat er meer activiteiten voor kinderen en jongeren zouden moeten zijn. Bijvoorbeeld een speeltuin zonder hondenpoep. Het zou goed zijn als er een jongeren- en een ouderenwerker voor de wijk zouden komen. En een restaurant in de wijk, met een terras, dat zou fijn zijn. Dat het Pennemes in de wijk ligt is een groot voordeel, want daardoor is het voor bewoners die daar naartoe verhuizen niet zo’n grote stap: ze blijven in de wijk wonen. Voorzieningen die ervoor zorgen dat men langer thuis kan blijven wonen zijn belangrijk: bezorgdiensten voor eten en boodschappen, meals on wheels, thuiszorg.

Veiligheid
Het thema veiligheid wordt veel genoemd. De criminaliteit moet worden aangepakt, de woningen moeten veiliger worden gemaakt en de steegjes moeten worden afgesloten in verband met jongerenoverlast. Bewoners zouden elkaar moeten aanspreken op ongewenst gedrag en overlast. Er wordt gevreesd dat als er 15.000 woningen bijkomen de overlast groter zal worden. Iemand merkt op dat hij in de wijk wil blijven wonen als deze niet verder achteruit gaat. Men wil graag een wijkagent terug in de wijk.

Openbare Ruimte
De Oostzijde moet opnieuw worden bestraat en we moeten het netjes houden. En het trottoir aan de Oostzijde zou breder moeten worden gemaakt. Sowieso zijn goed begaanbare straten een veel genoemd aandachtspunt. De buurt kan gezelliger worden door bijvoorbeeld bloemperkjes en geveltuintjes aan te leggen. Iemand zegt: ik hoop dat mijn geadopteerde perkjes blijven bestaan of terugkomen. Veel bewoners vinden het belangrijk om de wijk groener te maken. Er moet worden gehandhaafd op de overlast van hondenpoep, zwerfvuil en huisraad naast containers. Op sommige plekken staat het grofvuil op maandag al buiten. Zou cameratoezicht daarvoor een oplossing kunnen zijn? Handhaving zou moeten letten op de echt belangrijke dingen en niet mensen bekeuren voor lullige dingen. Er zouden meer ondergrondse vuilcontainers moeten komen bij bestaande bouw.

Sommige bewoners dringen aan op goed beleid tegen katten- en hondenpoep. Een aantal mensen wil dat de hondenpoepbakken worden weggehaald. Ook zou er iets gedaan moeten worden aan de lindebomen waar plakluis uit valt.

De Veeringstraat zou moeten worden doorgetrokken naar de Parallelweg. Er zouden meer op- en afritjes moeten komen voor mindervaliden en kinderwagens. Men is heel blij met de wandelpromenade langs de Zaan. Het plein bij de Wilhelminabrug mag wel eens opgeknapt worden. Verkeersdrempels vindt men niet zo’n goed idee, liever ziet men wegversmallingen om de snelheid van het verkeer te dempen.

Verkeer

Het parkeren wordt gezien als een groot probleem en dat wordt alleen maar groter als er meer woningen worden gebouwd in de wijk. Op sommige plekken zou het goed zijn om blauwe zones in te stellen, bijvoorbeeld bij De Fabriek en het In ‘t Veldpark. De bestaande parkeergarages vindt men duur.

Verslagen week Verstedelijking zie de link hieronder

Week Verstedelijking – 8 t/m 16 maart 2018