Zaanse Geluiden

Posts Tagged "gemeentezaanstad"

Verslag Krijg je er als bedrijventerrein opeens bewoners bij! – 13 april 2018

Het Hembrugterrein is misschien wel de beste plek om te onderzoeken hoe de woon/werkstad die Zaanstad wil zijn in de eenentwintigste eeuw gestalte zal krijgen. Ook de plek waar een gezonde economische ontwikkeling en de circulaire economie vorm kunnen krijgen. Vandaar dat we als Zaanse Geluiden hier met een groep stakeholders en geïnteresseerden bijeen kwamen om te kijken wat daarbij belangrijk bij is.

Het was een bont gezelschap van mensen die betrokken zijn bij gemeentebeleid, ondernemers die vaak ook opvallend maatschappelijk betrokken zijn en mensen die actief zijn met bewonersinitiatieven. Ook degene die het terrein gaan ontwikkelen waren vertegenwoordigd. Een diverse groep die ook een breed spectrum aan Zaanse geluiden liet horen, die ook weer verrassend dicht bij elkaar bleken te liggen.

Do & Donuts

Rob Smits begon met een korte uitleg over de donut-economie, de rode draad van deze week. Zoals Martijn van der Hout (als architect één van de medekopers van één van de gebouwen hier) het uittekende, zijn bedrijven vaker met zaken die bij de ecologische bovengrens horen bezig. Terwijl bewoners vaak veel meer bezig zijn met die sociale ondergrens. Om binnen de donut te blijven moeten beide elkaar ontmoeten in het midden. En waar zou zoiets beter kunnen dan op het Hembrugterrein waar men bedrijven en bewoners, werken en wonen wil laten samengaan.

Voor deze sessie hebben wij drie scenario’s bekeken. Maar om de voor de hand liggende oplossingen te vermijden haalde Febe Otten een klein experiment met ons uit. Ze liet een foto zien van een biggetje in een zwembad en vroeg ons op de vraag wat wij daar zagen een fout antwoord te geven. Daarna een foto van een bekend persoon. De antwoorden lagen vaak in de lijn van het getoonde. Bij het varkentje werden voornamelijk dieren genoemd, bij de bekende Nederlander vooral mensen. Oftewel: we denken vaak in oplossingen die in de lijn liggen van de oude situatie. En daar moeten we juist vanaf.

Cappuccino en donuts

Men zag veel voordelen in de combinatie wonen en werken. De vergelijking van cappuccino werd veelvuldig gemaakt. Melk en koffie zijn twee hele andere zaken maar samen maken ze weer iets nieuws. Zeker als je daar een donut bij eet.

Hoewel water bij de wijn weer wat anders is, ligt de uitdaging erin dat beide partijen oog hebben voor elkaars belangen. En dat moeten ze vooral zelf regelen. Dat kun je niet van bovenaf opleggen. Dus minder beleid en regels maar wel een duidelijke visie, misschien wel vastgelegd in een programma van eisen of wederzijde intentieverklaringen.

Helemaal mooi is het als bewoners ook hier werken, of als hier senioren komen te wonen die met hun kennis kunnen bijdragen aan de bedrijvigheid alhier. Kennis behouden door oog te hebben voor menselijk kapitaal. Diversiteit in zowel woningen als bedrijven is wenselijk. Beide profiteren van de voorzieningen die voor beide groepen nodig zijn.

Etensgeurtjes

Het is duidelijk dat het Hembrugterrein eigenlijk alleen maar kan gaan werken met een dergelijke aanpak: een duidelijke, gezamenlijke visie van te voren en daarna het experiment aangaan. Minder beleid, meer dialoog.

Maar hoe gaat dat dan uitpakken? Vandaar dat we drie scenario’s hadden bedacht die uitgingen van dit gebied rond 2030. Één waar het experiment (misschien een beetje te) goed is gelukt, één waar rechtszaken zich opstapelen en de derde daar ergens tussenin. Veel van wat net beschreven is kwam terug in de oplossingen die mensen bedachten. Aanvullingen waren bijvoorbeeld dat je in het voortraject ook naar de mobiliteit en de milieucontouren moet kijken. Dus neem die op in je visie.

Dit is ook het gebied waar Amsterdam en Zaanstad in elkaar overvloeien. Hier worden we een beetje Amsterdammers, maar we blijven ontegenzeggelijk Zaans. Waar elders is de combinatie van wonen en werken van oudsher al op eigenzinnige wijze tot stand gekomen? En hoeveel tolerantie was er daardoor voor de daar bijbehoren geurtjes. Nergens stonk het lekkerder dan aan de Zaan, omdat je er zelf werkte.

Dat het mag smaken

Iedereen was het er wel over eens: laat de bewoners en bedrijven op een gelijkwaardige basis de ontwikkeling bepalen, neem als overheid een stapje terug. Geen subsidies die afhankelijk maken maar hier innovaties mogelijk maken door met opdrachtgeverschap te werk te gaan.  Bewoners moeten vanaf het begin betrokken kunnen worden.  Daarom moet je nu al waar het kan woningen gaan realiseren.

De mogelijkheden van een sterke lokale bedrijvigheid en daardoor ook een duurzame en zelfs circulaire woon/werkvorm kwam ook sterk naar voren. Juist omdat hier zowel bewoners als bedrijven naar elkaar kunnen groeien en daardoor een lokale economie kunnen opbouwen die binnen de donut blijft. Het Hembrugterrein als een soort speelterrein. Het is hier samen spelen, samen delen. Hier gaat de maximalisatie van woon- en werkgeluk boven het eigen belang. Het word een lokale democratie waar bewoners en bedrijven samen de verantwoordelijkheid nemen. Misschien zelfs door een raad voor woon- en werkgeluk op te richten. En hopelijk gaat het naar meer smaken, want hier kunnen we Zaanstad als woon-werkstad opnieuw uitvinden. Uiteindelijk was dat ook één van de centrale vragen van Zaanse geluiden voor deze week. Hoe kun je als woon/werkstad een gezonde economische ontwikkeling op gang brengen en hoe moet je dat dan vorm geven? Op het Hembrugterrein ligt het speelveld open. Hier kun je de stad van de toekomst vormgeven. Sterk geworteld in de Zaanse historie, en toch helemaal van de eenentwintigste eeuw. Gezond en bruisend. En in gesprek met elkaar. Dat kan dan mooi onder het genot van een cappuccino en een donut.

Verslag Een nieuwe economie? Een Donuteconomie! – 9 april 2018

Verslag Social Impact Bond voor ’t Lokaal – 11 april 2018

Verslag Donut-economie in de wijk: koken, eten, weten – 12 april 2018

Economische ontwikkeling

 

Verslag Krijg je er als bedrijventerrein opeens bewoners bij! – 13 april 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Hoe gaan we van een stad die energie verbruikt naar een stad die energie levert? Wat zijn de grootste kansen en opgaven voor onze stad? Welke initiatieven zijn er al, welke bewoners gaan aan kop en welke bedrijfsterreinen zijn al op weg? Wat hebben bewoners, bedrijven, instellingen en gemeenten van elkaar nodig om te kunnen versnellen?

De avond wordt gehost door Femke Nagel en Danielle Schouten, een tweetal duurzaamheid professionals uit de Zaanstreek. Zo’n 25 ondernemers, beleidsmedewerkers en bewoners zijn gekomen. Presentatie Duurzaamheid Klimaatneutraal DEF

We zijn te gast in ’t Lokaal. Dick Dekker (voorzitter  bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer) vertelt kort over dit bijzondere initiatief op het bedrijfsterrein Molletjesveer/Noorderveld. Van hieruit is onder andere ook SAENZ ontstaan, de energie coöperatie van een aantal bedrijven. Op het bedrijfsterrein werken 4500 mensen, bij 150 leden/bedrijven. WOZ-waarde staat centraal: Welzijn, Onderwijs, Zorg.

Dan volgt een kort filmpje, waarin Ruud Koornstra (onze Nationale energie-commissaris) ervoor pleit dat Nederland een koplopersrol in de energietransitie gaat vervullen; met het Deltaplan rond de dijken hebben we laten zien dat we dat kunnen en wat ons dat ook oplevert in de wereld. Ruud herhaalt vaak de boodschap; als het kan, waarom gaan we dan niet sneller?

Hoe kunnen we versnellen in de Zaanstreek?

Pitch koplopers

NXT mobility – Erik Metselaar

 • Nieuw brandstoffen- en energieconcept dat op initiatief van GP Groot is ontwikkeld. Iconische hoge zuilen met zonnepanelen, opvang regenwater etc., binnenkort te openen locatie in Westzaan op het Hoogtij!
 • Waterstof produceren met ander bedrijf samen. Dilemma dat speelt in ons land en ook elders: inzetten op elektrische laadpalen of over op waterstofgas?
 • Pleidooi: delen, van elkaar weten, zo kunnen we versnellen. En duidelijkheid vanuit overheid over een langere periode zodat bedrijven weten waar ze op in kunnen zetten.

Devcon ecosystems – Bart Koopmans

 • Al heel veel zonnepanelen geplaatst, maar er kunnen er ruim 700.000 op daken, dus er is nog veel te doen. Het is een investering welke geld oplevert!
 • Denk klein en groot: als iedereen zijn elektrische deurbel uitzet kunnen we twee kolencentrales sluiten…..En houd je banden op spanning, dat scheelt brandstof!
 • Ondernemers bewust maken van mogelijkheden: benut je dak voor zonnepanelen, Devcon doet de investering en jij als bedrijf huurt ze.
 • Ook bij voetbalclubs, o.a. Fortuna 171 panelen.
 • Pleidooi voor zonneparken op grondgebied, kan echt veel meer; nog maar 2% duurzame energie in Nederland.

SAENZ – Tom Grootjen

 • Lokale energiemaatschappij voor en door ondernemers
 • Nu 60 leden, ¼ van het energieverbruik en 1/3 gasverbruik van het hele bedrijfsterrein
 • Eerste vraag van ondernemers altijd: wat kost het en wat levert het op? Dus hebben ze een bedrijfsmatige aanpak en staan ze ervoor dat ze doen wat we zeggen.
 • Fase 1: gezamenlijke inkoop; ieder lid heeft wat voordeel, maar stukje daarvan als lidmaatschap aan SAENZ betalen; geen subsidie!
 • Fase 2: in eigen beheer opwekken. Onder andere grote daken project 13.000 panelen, met Ecorus en kleine daken project hier 1700 panelen op daken; goede samenwerking met gemeente Zaanstad. Loopt sneller dan gepland.
 • Fase 3: vermarkten en leveren van overschot aan energie aan de buren (direct, niet terug leveren aan het net): gaat binnenkort al van start.
 • Naast zonnepanelen ook t.z.t. gaan nadenken over andere dingen zoals aardwarmte, maar eerst dit afmaken en dan pas het volgende.

Vraag uit de zaal: waarom zonnepanelen en geen windmolens? Provincie: geen nieuwe molens. En kostenplaatje: panelen meer rendement. Misschien nog wel minder hoge molentjes, 7 m?

ZEK, Zaanse Energie Koöperatie – Thecla Graas

 • Onze pioniers! Bestaan sinds 1991 om te laten zien dat er een duurzame energietoekomst is zonder kernenergie en kolen.
 • Eerste windmolen met 100 mensen betaald; draait nog steeds, verkopen energie aan meer dan 100 afnemers nu.
 • Nog steeds geen nieuwe windmolen, ook proberen bij HoogTij maar lukt nog niet, ook vanwege provincie en niet rendabel.
 • Ook bezig met zonnepanelen: manege dak vol en bij een boer in Assendelft. Beide leveren dus niet alleen voor zichzelf maar voor meer mensen.
 • Verder ook bezig met Zaanse bevolking bewust maken (info over o.a. Led verlichting, warmte pompen; ook warmte scans bij mensen thuis welke isolatie ze beste kunnen doen; vrijwilligers, met wat hulp van de gemeente, lespakket).
 • Alles draait op vrijwilligers! Coördinatie ook, kost drie dagen per week.

Bio Bound –Jaap Schotanus met Gert Van Oort

 • Nieuw circulair bedrijf, grond- weg- en waterbouw; maken van een snelgroeiende olifantengras (gebruikt bij Schiphol tegen ganzen) een vulstof en daarvan beton, voor wegen maar ook voor beton-producten in de buitenruimte.
 • Beton stoot normaal veel CO2 uit maar door het gras erin niets meer.
 • Normaal wordt veel beton wel hergebruikt, maar dit gaat verder: circulair product in combinatie met bio waste product (gras dat CO2 opneemt), 57% minder belastend voor milieu.
 • Bij sloop kunnen de elementen weer gescheiden worden en opnieuw gebruikt; denk in grondstoffen, niet in afvalstromen. Nu ook gaan proberen met bermmaaisel.
 • Kosten van een rotonde van bio-beton zijn ongeveer gelijk aan gewone, want het moet gewoon concurreren in kwaliteit (Nen-normen) en kosten.

Zaanschap – Marjan Hoffman

 • Zaanschap is een duurzaam ingerichte locatie met flexibele werkplekken en -kantoorkamers, diverse vergaderruimten, training-, workshop- en/of behandelkamers.Vestigingsplaats is Westzaan.
 • In samenwerking met gemeente Zaanstad en Green Business Club Nederland wordt een lokale Green Business Club opgericht voor een duurzamere bedrijventerrein Westerspoor en Zuiderhout: het Zaandeltagebied. GBC Zaandelta is een collectief van bedrijven welke zijn gevestigd in dit gebied. Marjan Hoffman is kwartiermaker.

Architect – Eva Stache

 • Gaat kort in op de verschillende functies van vegetatie: hitte afvangen, water opnemen, lucht zuiveren (ecosysteemdiensten).
 • Haar pleidooi: er is echt heel veel meer groen nodig in de stad dan er nu is! Vooral voor het bewezen positieve effect op gezondheid en welzijn.
 • Niemand redt dat alleen: de overheid, ondernemers en burgers moeten echt samen optrekken.

In de pauze tekent iedereen enthousiast op de grote kaart van Zaanstad waar alle initiatieven en koplopers zitten. De eerste stappen van de energietransitie is zichtbaar in alle uithoeken van Zaanstad! Na de pauze volgen de laatste twee pitches:

Zaanse Energie Agenda ZEA (Paul Bakkum – Procesmanager Gemeente Zaanstad)  

 • Uitstoot CO2 vooral door gebouwde omgeving (huizen), daarnaast verkeer en bedrijvigheid.
 • Energielabel in Zaanstad van woningen heel laag, 30% slechter dan landelijk gemiddeld: daardoor voor 30 miljoen euro verspilling van energie!
 • Voor huurders is hun energieverbruik deels lastig zelf te beïnvloeden, dus daar ligt een rol voor de corporaties.
 • Aanpak bestaat uit: weten (bewustwording groeit), willen (nu nog vooral koplopers), kunnen (financiële en juridische mogelijkheden) en doen (kleine stapjes zetten, vooral op natuurlijk moment bijv. als kinderen uit huis gaan).

Reactie vanuit de zaal: die 30 miljoen laten zien dat er dus een businesscase in zit! Investeren, werkgelegenheid, en gelijk CO2 reductie; we zoeken dus investeerder voor 30 miljoen (pensioen fondsen etc).

Ecorus – Martin Botterweg

 • Inzetten op zonnepanelen: inschatting van deskundigen is dat in 2050 de meeste energie op aarde van zon zal komen. Zonlicht is ruim voorhanden, en heeft niet de nadelen van windmolens (je ziet niks bewegen en het kan niet kapot).
 • Het kost veel minder ruimte dan iedereen denkt; in heel Nederland slechts 500 km2 nodig. Regering denkt naast daken vooral aan zonneweides en mogelijk op het water.

Kansen verkennen

Vervolgens zijn we in groepen de kansen voor Zaanstad gaan verkennen: wat zijn ideeën om elkaar te versterken en de energietransitie te versnellen? Een greep uit de opbrengst:

 • Toekomstige woonlocaties zo oriënteren dat er altijd zonnepanelen kunnen – gewoon eisen, net als gasloos. Ontwikkelaars en stedenbouwkundigen dwingen zongericht te ontwikkelen!
 • Veel meer communicatie, bewustwording, gedragsverandering:
 • Misvattingen wegnemen: duurzame energie hoeft niet duurder te zijn.
 • Minder vlees eten helpt veel (uitstoot is nu groter dan van vervoer; dus promoot minder vlees eten, thuis maar bijvoorbeeld ook in kantines etc.).
 • Betrek opleidingen/onderwijs (voorbeeld project: binnen 1 jaar niemand meer elektrische deurbel).
 • Gemeente: maak duidelijk waar we staan en waar we heen moeten (visie)!
 • Opslag van duurzame energie, in accu’s – nu nog duur, er komen in Nederland wel proefopstellingen maar is binnen een paar jaar wel te doen?
 • Parkeerplaatsen benutten, zonnepanelen erboven. Maar schijnt nu (nog) te duur te zijn (vooral de onderconstructie)?
 • Meer laadpalen bij supermarkten, 20 minuten, even reserveren, bi-directioneel.
 • Aanpassen wet en regelgeving, gericht op dat het wél kan en niet op het onmogelijk maken.
 • Energie-coöperatie oprichten voor woningcorporaties, naar het model van SAENZ.
 • De stad moet echt veel groener worden! Groene daken en muren, tuinen vergroenen, “1 boom per familie” Ecosysteemdiensten essentieel voor de transitie.
 • Energie opwekken uit NZ-kanaal en de Zaan.

Energielasten sociale huurwoningen

Het laatste deel van de avond gaat over huurders met lage inkomens en de uitdaging waar de corporaties voor staan. Nina Bos van Parteon houdt een korte pitch en vraagt de gasten wat zou je doen als jij een Zaanse woningcoöperatie zou zijn?

Parteon:

 • Ambitie: totale bezit CO2 neutraal in 2050. Als onderdeel van overall-doelen: bieden van betaalbare huisvesting en goed wooncomfort.
 • Zaanstad is kwetsbaar, want heeft een slecht geïsoleerde woningvoorraad. Elk Zaans gezin gemiddeld 250 euro per jaar meer kwijt dan gemiddeld in Nederland en dat gaat nog oplopen. In totaal worden dus vele miljoenen verspild.

Tips en reacties:

 • Breed uitmeten wat je doet, elke stap goed bekendmaken!
 • Druk alle maatregelen uit in CO2 winst, niet alleen in wat het in geld kost. Dat past bij jullie rol als maatschappelijke instelling.
 • Waarom pas in 2050?! Als je veel meer zonnepanelen plaatst heb je het toch sneller voor elkaar en ook gewoon binnen ca zeven jaar terugverdiend? Reactie Parteon: het gaat niet alleen over zonnepanelen, er is groot onderhoud nodig om een flat naar label B te brengen, en vaak moet je ook iets doen aan funderingen. Het kost ook geld (mogelijk €30.000 per woning) en capaciteit. En: je kunt niet alle complexen tegelijk doen, want waar moeten die mensen dan heen? 300 mensen uitplaatsen per jaar is al heel veel, dan niemand anders op de wachtlijst meer een woning.
 • Niet alleen de woningen CO2 neutraal maken, maar ook je huurders (voorbeeld uit Amsterdam, Eigen Haard, service aangeboden door zuinige koelkasten, wasmachines etc.). Corporaties verplichten tot duurzame maatregelen (andere huurprijzen met lagere energielasten).

De avond wordt afgesloten met een drankje. We zijn het er over eens dat we vooral moeten denken in oplossingen, we hebben het echt waar te maken! Het is En-En-En en bovendien is het is 5 voor 12…..! Het was een mooie avond met veel kennis en ideeën, waar weer nieuwe contacten zijn gelegd.

Week Duurzaamheid

 

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Gratis naar de film An inconvenient Truth 2 – 6 feb 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

 

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Hoe kan je wonen zonder gasaansluiting? Hoe verwarm je dan je huis en kan je nog wel lekker koken? Op vrijdagmiddag 9 februari 2018 gingen we met bewoners van een koopwoning uit diverse wijken het gesprek aan over alternatieven voor (aard)gas. We bakten daarbij pannenkoeken ‘nieuwe stijl’ en waren te gast bij Astrid van der Meer op de locatie van Koken, Eten en Daten in Westzaan.

 Betrokken

Het was een gezellige drukte bij Koken, Eten en Daten. Sommige ouders kwamen met hun kinderen mee speciaal voor de pannenkoeken. Tjeerd Rienstra, Vice-fractievoorzitter van VVD Zaanstad heeft geruime tijd achter de inductieplaat doorgebracht. Er waren veel mensen aanwezig, die al betrokken zijn bij het thema duurzaamheid. Enkele aanwezigen hebben al zonnepanelen of oriënteren zich op zonnepanelen, hebben soms al inductie, soms niet. In een enkel geval was het gewoon leuk om eens te kijken hoe inductie koken gaat.

Informatiebehoefte

In gesprekken aan de eettafel bleek dat men behoefte heeft aan informatie. En daarbij vooral hulp bij het in perspectief plaatsen daarvan. Hoe verhouden verschillende energiebesparende maatregelen zich tot elkaar en wat zijn de consequenties van bepaalde keuzen. Maatwerkadvies dus. Men kwam met vragen als:

 • Ik heb zonnepanelen is wat ik wil daar compatible mee?
 • Wat kost een aardwarmte installatie, en is dat in mijn situatie mogelijk?
 • Hoe duurzaam is het apparaat dat ik aanschaf (gemiddelde levensduur van bijvoorbeeld een inductiekookplaat)?
 • Wat is het standpunt van de gemeente t.a.v. de kosten die gerekend worden voor het afsluiten van je gasleiding?
 • En op basis waarvan is dat bedrag bepaald?

Een moeder vertelde dat ze keramisch kookte. ‘Dat was dramatisch! Bij een verbouwing hebben we de gasvoorzieningen gebruikt, die al aanwezig waren om weer op gas te koken’. Dat ze niet aan inductie hebben gedacht kwam doordat de gasvoorzieningen er al lagen.

De levensduur van de apparatuur speelt een rol bij de afweging om over te stappen op een andere soort verwarming. De prijs van de omschakeling naar gasloos koken of – verwarmen is nog een groot obstakel.

Het is veel te duur voor veel mensen, het moet goedkoper worden.

De overheid geeft hier veel te weinig subsidie voor. Vanuit financieel oogpunt gaan mensen niet omschakelen.

Energierekening lage inkomens

Voor mensen met een laag inkomen, in een huurwoning of in een koopwoning met een funderingsprobleem (en een hoge restschuld) moet het ook mogelijk worden om aardgasvrij te wonen. Zij kunnen het bedrag dat nodig voor de investering in duurzaamheidsmaatregelen niet ineens opbrengen. Een pilot van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ), waarbij naast funderingsherstel, meteen je eigen huis geïsoleerd wordt, zou breder uitgerold kunnen worden.

BOX Een andere moeders kookt op inductie: ‘Dat doe je alleen als je gaat verhuizen naar een nieuwbouwwoning, anders is het teveel gedoe.’

Samenwerken met buren

Er is een notie dat je met je buren actie kunt ondernemen. De één is daar actiever in dan de ander. Maar hoe dit werkt in de praktijk, als je samen zonnepanelen wil plaatsen, is niet duidelijk. En niet iedereen wil afhankelijk zijn van de buren. Van een pilot zouden we samen kunnen leren.

Rol bedrijven

Er kwamen enkele ideeën op, waar bedrijven een rol kunnen pakken. Kan bijvoorbeeld een keukenzaak informatie geven over de voordelen van inductie koken. Of een installatiebedrijf dat een integraal advies geeft voor verduurzaming van de woning.

Rol gemeente

De gemeente kan de bewustwording van mensen vergroten. Ze kan meer actief informeren. Want je weet niet hoe je moet verduurzamen. De informatie komt vaak in stukjes naar je toe. Hoe werkt het geheel, wat is financieel het meest effectief? Hoe toegankelijk zijn de regelingen? De beslissing blijft een individuele afweging. De Energiecafé’s worden ook genoemd.

De energietransitie komt steeds dichterbij, we beseffen dat we ergens moeten beginnen. En we moeten faseren, niet overhaast beslissen, de energietransitie is niet zomaar geregeld.

Maar we moeten wel met zijn allen nu aan slag!

 

Week Duurzaamheid

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Gratis naar de film An inconvenient Truth 2 – 6 feb 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

 

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Week Duurzaamheid – 6 t/m 9 februari 2018


Een gezonde leefomgeving, een circulaire economie en een klimaatneutrale stad. Dat wordt de focus van de gemeente Zaanstad.

Wat vind jij belangrijk voor de komende jaren in Zaanstad? Waar moeten we samen de komende tijd prioriteit aan geven?

We gingen in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over wat we in Zaanstad belangrijk vinden voor de komende jaren. De opbrengsten van de week in een notendop zie je hierboven in de overzichtsplaat. De opbrengst per bijeenkomst vind je hieronder bij de verschillende links.

Programma en achtergrond themaweek

Verslag Gezonde leefomgeving – 6 februari 2018

verslag Duurzaamheid in de wijk – 7 februari 2018

Verslag Circulair – 7 februari 2018

Verslag Klimaatneutraal – 8 februari 2018

Verslag (Aard)gasloos worden – 9 februari 2018

Week Duurzaamheid – 6 t/m 9 februari 2018

Week Verstedelijking – 8 t/m 16 maart 2018

Zaanstad groeit. Er komen veel nieuwe inwoners bij. Wat betekent dat voor hoe we straks met elkaar wonen en leven in de stad?  Staan we iedere dag in de file om de stad in en uit te komen? Kunnen we onze auto nog wel kwijt? Blijft er nog wel genoeg buitenruimte en groen over? Is het  wel gezond om in zo’n ‘verdichte’ stad te wonen? Voelt Zaanstad nog wel Zaans en wat is dat eigenlijk: ‘Zaans’? Je kunt het ook omdraaien. Ontwikkeling  betekent ook  kansen, nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Een stad is immers nooit ‘af’.

Hoe zou Zaanstad er over 20 jaar uit moeten zien wil het een prettige en leefbare plek zijn om in te wonen, te werken, met elkaar te leven en vrije tijd door te brengen? Wat moet er de komende jaren gebeuren om er voor te zorgen dat we de goede kant uit gaan?

In de week van 8 maart tot en met 16 maart heeft Platform Aan de Zaan in samenwerking met architectuurcentrum Babel, ondersteund door gemeente Zaanstad,  Zaanse geluiden opgehaald over verstedelijking. In bovenstaande strip de opbrengsten in een oogopslag. Voor meer verslagen van de bijeenkomsten in de week Verstedelijking zie de links hieronder.

Zicht op Zaanstad – 8 maart 2018

Verslag Op zoek naar Zaanse mythes – 12 maart 2018

Verslag Ik blijf hier wonen want! – 12, 13 en 14 maart 2018

Woondialoog – 12 maart 2018

Gesprek in de wijk – 13 maart 2018

Openbare ruimte als huiskamer- 13 maart 2018

Toekomst van de Zaanse mobiliteit – 15 maart 2018

In gesprek met Zaanstad

 

Week Verstedelijking – 8 t/m 16 maart 2018