Zaanse Geluiden

Posts Tagged "gelijke kansen onderwijs"

Verslag en ‘Spoken word’: Goed gesprek met (kinder)ombudsmannen over inclusieve stad? – 20 februari 2018

Wat vormt de inclusieve stad? Wat betekent het? En wat vraagt het van inwoners, organisaties, ondernemers en overheid? Dinsdagavond 20 februari was er een goed gesprek met Ombudsmannen Arre Zuurmond & Anne Martien van der Does en de introductie van de nieuwe Zaanse kinderombudsman medewerker Doby van den Eijkhof. Een kleine vijftig betrokken mensen luisterden en deden mee.

Drie ombudsmannen aan het woord

Inssaf Cherif is vanavond voorzitter. Zij doet een aftrap als het gaat om een Inclusieve stad: ‘Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt om wie hij/zij is en bijdraagt.

Arre Zuurmond

Arre Zuurmond, Anne Martien van der Does en Doby van den Eijkhof zijn ombudsmannen in de Metropoolregio Amsterdam. Zij vullen nog aan: in een inclusieve stad komt het ontwikkelingspotentieel van iedereen tot wasdom. Dit is niet alleen taak voor de gemeente, juist ook voor de gemeenschap. En als het kinderen betreft is het belangrijk dat iedereen op eigen wijze kan bijdragen aan en ook kan meebeslissen over beleid en praktijk.

Doby van den Eijkhof

Wat doet een Ombudsman eigenlijk? Als je het als burger oneens bent met beleid, dan richt je je tot de raad. Maar als je een klacht of vraag hebt over de uitvoering van beleid, dan kun je bij de Ombudsman terecht. De Ombudsman mag best een beetje eigen wijs zijn. En kan ook patronen ontdekken in klachten, om zo het beleid weer te verbeteren. “Want de beste klacht”, zo zegt Arre, “is een klacht die te voorkomen is.” Doby is het Zaanse sausje op het kinderombudswerk. Hij probeert kinderen, ouders, gemeente en meer te verbinden om samen oplossingen te bedenken.

De gemeente wil nog wel eens werken met strakke protocollen en criteria. Zo bestaan er werkenden en uitkeringsgerechtigden. Dit terwijl mensen die niet volledig kunnen werken ongelooflijk waardevol kunnen zijn voor de samenleving en hiermee betekenisvol leven. Dit noemt Arre social injustice, want groepen worden zo uitgesloten van de samenleving. Anne Martien benadrukt het belang van het binnen sluiten van kinderen. Zo mag de bestedingsruimte van ouders het meegaan met een schoolreisje nooit in de weg staan; hier moeten we samen wat op verzinnen.

De ombudsman komt in beeld als er al sprake is van een conflict. Vooral de Kinderombudsman hamert op het vroegtijdig in gesprek gaan met kinderen. En het gesprek ook breder en dieper laten zijn dan het gedrag in de klas of thuis, bij verzuim. Kinderen kunnen vaak juist een leidraad zijn voor het voorkomen of wegnemen van een conflict.

We laten een filmpje zien van de ochtend over diversiteit. Anne Martien bevestigt het belang van een uitwisseling tussen stad en stadhuis, burger en ambtenaar. Dit geeft een totaalplaatje van een situatie of vraagstuk. Arre ziet graag dat iedereen in zijn/haar waarde wordt gelaten, juist ook als iemand heel bijzonder is en misschien niet altijd in een hokje past. En Doby maakt het tastbaar: een inclusieve samenleving begint bij elkaar groeten en elkaar weten te vinden en te spreken. Taal is soms een barrière, terwijl het ons zou moeten verbinden. “Gemeente vinden hun eigen logica vaak zo logisch”, verzucht Arre. Terwijl een bakker brood bakt, een kapper knipt. En de administratie er dan vaak bij inschiet.

De Gemeenteraad heeft al een Ombudsman aangesteld! Nu nog deze ten volle benutten. De gemeenteraad bevestigt vaak bestaande hokjes, terwijl het moet gaan over het maatschappelijk effect van overheidsingrijpen. De raadscommissies volgen de bestaande structuur, maar zou maatschappelijke thema’s centraal moeten stellen. En het advies van medewerkers en bewoners ter harte nemen. Iemand uit de zaal voegt hier nog aan toe dat de gemeenteraad budgetrecht heeft en dit kan inzetten om haar medewerkers meer buiten aan het werk te zetten.

We gaan in vier themagroepen uiteen. Een korte impressie van de uitkomsten:

In de Jeugdzorg begint alles bij vertrouwen. Vertrouwen van de kinderen, van de ouders. Dan speelt communicatie een ongelooflijk belangrijke rol. Probeer goed naar elkaar te luisteren, vragen te stellen in plaats van oordelen te vellen. En de samenwerking kan nog beter en vroeger, tussen school, thuis, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, de ombudsman, de gemeente en zorginstellingen. Een gemeenschappelijk doel en inzet op versterking van het gezin helpt hierbij.

Diversiteit begint bij het groeten van elkaar en het elkaar leren kennen, verbindingen maken. In 2022 zien we graag het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie, maar ook diverse andere organisaties, diverser en daarmee krachtiger.

We zijn ons er van bewust dat eenzaamheid in alle groepen en levensfasen kan voorkomen en verschillend kan worden ervaren en geuit. Het betekent dat we nu al moeten investeren in de jeugd: kijk een som je heen, bekommer je om elkaar. Eenzaamheid maakt een samenleving loodzwaar, dus we streven naar: een eenzaamheidsneutraal Zaanstad. Alle ideeën en bijdragen helpen hieraan mee.

In 2022 kijkt de gemeente en ook gemeenschap compleet anders naar werk. Werk betekent dat je iets bijdraagt aan de samenleving; een bijdrage die wordt gewaardeerd. Het Basisinkomen kan iets zijn dat iedereen een zetje geeft naar daadwerkelijk ondernemerschap. We beginnen morgen; iedereen kan iets bijdragen aan de discussie en aan de samenleving. Voor alle veranderingen in werk richten we een Zaanpool op, waardoor werknemers en werkgevers kunnen meebewegen.

Luan vertelt ons het verhaal van zijn vader, die geen vader kon zijn. En van een vriend, die niet mee kan komen in de vaart der volkeren. Zijn boodschap: laten we met liefde naar elkaar omkijken, elkaar insluiten.

Klik hier voor de video met een Spoken word

Een inclusieve stad is een stad voor iedereen. Een stad waar creativiteit en diversiteit gestimuleerd wordt. Een plek waar niemand wordt buitengesloten, aldus Luan Buleshkaj

https://youtu.be/mbRwlZDcZVI

Spoken word van Luan Buleshkaj

Luan Buleshkaj is in 2012 begonnen met spoken word/poetry slam. De Albanese Amsterdammer maakte daarvoor vooral naam als battlerapper bij het platform ‘Punchout Battles’. Sinds Luan entree maakte in de poëziewereld stond hij al op vele podia in Nederland. Denk aan Mensen Zeggen Dingen, Woorden Worden Zinnen, Paginagroots & Poetry International. Luan was in september 2015 huisdichter bij het programma CritiX op FunX. Tevens gaf hij 2 jaar lang elke maandagavond workshops aan vluchtelingen in het AZC te Utrecht. Luab was tijdens het EK 2016 op de NOS te zien als analist van de wedstrijden van Albanië, waarna hij de avonden afsloot met een spoken word-stuk. Hij staat vooral bekend om zijn woordspelingen en gevoel voor improvisatie en is tegenwoordig host van Mensen Zeggen Dingen in Paradiso.

Themaweek Inclusieve Stad
19 tm 22 februari 2018

Video en verslag Uitdaging hoe blijf je gezond? – 19 februari 2018

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Verslag en video Haal ze er weer bij – 22 februari 2018

Verslag Ontmoetingen in de wijk – 19 t/m 24 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Over de waarde van diversiteit

link VoorZorg

Presentatie Haal het talent naar boven.21022018 (2)

De opbrengst van het Zaanse geluid

 • Corrie Noom begeleidde de waardevolle bijeenkomst bij het Trias vmbo in Krommenie. Er werd goed geluisterd naar ervaringen van maatschappelijke organisaties over hoe kinderen meer kansen geboden kunnen worden op een positieve schoolloopbaan. Hieronder vind je puntsgewijs de opbrengst van de gasten die mee dachten hoe je ook in Zaanstad een verschil kunt maken.
  • Doe systematisch onderzoek naar wat werkt  in de praktijk om kansen van kinderen op een positieve schoolloopbaan te vergroten
  • Bij de overgang naar een nieuwe school moet je maatwerk leveren in de de manier waarop je ouders betrekt en hen goed op de hoogte brengen van hoe het onderwijssysteem werkt zodat zij beter inzicht hebben in de mogelijkheden van hun kinderen en ook af en toe tegen het de mening en het advies van een leerkracht in kunnen gaan als zij zelf denken dat iets anders beter bij hun kind past.
  • Laat niet alleen leerlingen stage lopen, maar neem ook de ouders mee die die wereld niet kennen.
  • Waardeer een mbo-carrière.
  • Hoe kun je bedrijven verleiden om zich in zetten om ondernemers les te laten geven aan leerlingen in het ondernemen
  • Buurtmentoren zouden kinderen kunnen begeleiden.
  • Leerlingen laten ervaren waarom een netwerk belangrijk is en hoe ze dat zelf kunnen uitbouwen.
  • Rolmodellen werkt heel goed.
  • Wanneer mensen met een heel andere achtergrond met elkaar samenwerken zijn er minder vanzelfsprekendheden en moet ieder  onderzoeken waar die  voor staat en hoe je dichterbij elkaar kunt komen. Oftewel, benut diversiteit, zorg dat het onderdeel wordt van een programma en beleid.
  • Bezoek met de leerlingen de praktijk. Een ervaring met een bezoek aan het Zaans Medisch Centrum zal meer indruk maken dan een les uit een boek over hoe een ziekenhuis werkt.
  • Voer maatschappelijke stages in.
  • Bedrijfsafari’s waarbij leerlingen zelf de bedrijven bellen om een bezoek te regelen. Geef kinderen dan een warm welkom en het gevoel dat ze er mogen zijn en er toe doen.
  • Neem ook ouders en grootouders mee de klas in om te vertellen over hun beroep.

Programma Inclusieve Stad 19 tm 23 februari 2018

Waarom doen we dit?

In gesprek met Zaanstad

De week van 19 t/m 23 februari 2018

Video en verslag Uitdaging hoe blijf je gezond? – 19 februari 2018

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Verslag en ‘Spoken word’: Goed gesprek met (kinder)ombudsmannen over inclusieve stad? – 20 februari 2018

Verslag en video Haal ze er weer bij – 22 februari 2018

Ontmoetingen in de wijk – 19 t/m 24 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Week Inclusieve stad/Maak het verschil – 19 t/m 24 februari 2018

Gelijke kansen voor iedereen! Het verkleinen van de kloof tussen verschillende groepen en ruimte voor diversiteit. Wat is een Inclusieve stad? Een dynamische en diverse samenleving waar mensen uit alle culturen en mensen met allerlei achtergronden en bijzonderheden zich kunnen ontwikkelen en verschillend kunnen zijn. In de week van maandag 19 t/m 24 februari hebben we Zaanse geluiden opgehaald over de inclusieve stad. In bovenstaande strip de opbrengsten in een oogopslag. Nieuwsgierig naar de Zaanse geluiden per bijeenkomst? Onderaan deze pagina staan de links naar de verslagen.

De Zaankanter, 14 februari 2018

 

In de themaweek Inclusieve stad gaan we onderzoeken hoe we in Zaanstad kunnen bouwen aan een inclusieve stad met kansen voor iedereen. Onder het motto: Maak het verschil! Hieronder vind je alle programma-onderdelen waarvoor je je kunt aanmelden via de link.

Wat vind jij belangrijk voor de komende jaren in Zaanstad? We nodigen jou van harte uit om het gesprek hierover aan te gaan. Wat is jouw Zaanse geluid?

Zaanse geluiden wordt georganiseerd door Platform Aan de Zaan, ondersteund door de gemeente Zaanstad en betrokken organisaties.

Verslagen Week Inclusieve stad en meer informatie zie de links hieronder

Video en verslag Uitdaging hoe blijf je gezond? – 19 februari 2018

Verslag Ontmoetingen in de wijk – 19 t/m 24 februari 2018

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Verslag en ‘Spoken word’: Goed gesprek met (kinder)ombudsmannen over inclusieve stad? – 20 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Verslag en video Haal ze er weer bij – 22 februari 2018

Week Inclusieve stad/Maak het verschil – 19 t/m 24 februari 2018