Zaanse Geluiden
Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Verslag Haal het talent naar boven – 21 februari 2018

Over de waarde van diversiteit

link VoorZorg

Presentatie Haal het talent naar boven.21022018 (2)

De opbrengst van het Zaanse geluid

 • Corrie Noom begeleidde de waardevolle bijeenkomst bij het Trias vmbo in Krommenie. Er werd goed geluisterd naar ervaringen van maatschappelijke organisaties over hoe kinderen meer kansen geboden kunnen worden op een positieve schoolloopbaan. Hieronder vind je puntsgewijs de opbrengst van de gasten die mee dachten hoe je ook in Zaanstad een verschil kunt maken.
  • Doe systematisch onderzoek naar wat werkt  in de praktijk om kansen van kinderen op een positieve schoolloopbaan te vergroten
  • Bij de overgang naar een nieuwe school moet je maatwerk leveren in de de manier waarop je ouders betrekt en hen goed op de hoogte brengen van hoe het onderwijssysteem werkt zodat zij beter inzicht hebben in de mogelijkheden van hun kinderen en ook af en toe tegen het de mening en het advies van een leerkracht in kunnen gaan als zij zelf denken dat iets anders beter bij hun kind past.
  • Laat niet alleen leerlingen stage lopen, maar neem ook de ouders mee die die wereld niet kennen.
  • Waardeer een mbo-carrière.
  • Hoe kun je bedrijven verleiden om zich in zetten om ondernemers les te laten geven aan leerlingen in het ondernemen
  • Buurtmentoren zouden kinderen kunnen begeleiden.
  • Leerlingen laten ervaren waarom een netwerk belangrijk is en hoe ze dat zelf kunnen uitbouwen.
  • Rolmodellen werkt heel goed.
  • Wanneer mensen met een heel andere achtergrond met elkaar samenwerken zijn er minder vanzelfsprekendheden en moet ieder  onderzoeken waar die  voor staat en hoe je dichterbij elkaar kunt komen. Oftewel, benut diversiteit, zorg dat het onderdeel wordt van een programma en beleid.
  • Bezoek met de leerlingen de praktijk. Een ervaring met een bezoek aan het Zaans Medisch Centrum zal meer indruk maken dan een les uit een boek over hoe een ziekenhuis werkt.
  • Voer maatschappelijke stages in.
  • Bedrijfsafari’s waarbij leerlingen zelf de bedrijven bellen om een bezoek te regelen. Geef kinderen dan een warm welkom en het gevoel dat ze er mogen zijn en er toe doen.
  • Neem ook ouders en grootouders mee de klas in om te vertellen over hun beroep.

Programma Inclusieve Stad 19 tm 23 februari 2018

Waarom doen we dit?

In gesprek met Zaanstad

De week van 19 t/m 23 februari 2018

Video en verslag Uitdaging hoe blijf je gezond? – 19 februari 2018

Wensvideo en opbrengst ideeën Onze stad voor iedereen/Maak het verschil – 20 februari 2018

Verslag en ‘Spoken word’: Goed gesprek met (kinder)ombudsmannen over inclusieve stad? – 20 februari 2018

Verslag en video Haal ze er weer bij – 22 februari 2018

Ontmoetingen in de wijk – 19 t/m 24 februari 2018